Hej Kristianstad!

Bildspel Kristianstad

Detta bildspel kräver JavaScript.

Ett förslag och idé.
Målsättningen är att öka våra kunskaper om Kristianstad, dess historia, kultur, ekonomi, sociala förhållanden. Vi vill också öka vår förmåga att kritiskt granska medierapporteringen och få bättre balans i våra värderingar.
Vi inriktar oss framför allt på Kristianstad och områden däromkring.

Vi vill att Kristianstad ska fortsätta locka kreativa människor med idéer som ska skapa attraktivitet för platsen. Med kristianstadsborna bakom oss har vi alla förutsättningar för att säkra en positiv framtid för Kristianstad.

Tanken är att vi alla jobbar för dig och alla andra kristianstadsbor

Det är vi som bor här som skapar varje dag. Kryddar varje möte. Formar framtiden. Det är delarna som tillsammans pusslar helheten. Attraktiva Kristianstad jobbar för dig som nyinflyttad och för alla andra i kommunen utifrån tanken att allt hänger ihop. Målen är allt ifrån att skapa tillväxt till att verka för vardaglig trivsel.

Tanken är att Attraktiva Kristianstad fungerar som ett nav för utveckling inom flera områden som hänger ihop. Vi synliggör stadens fördelar för både boende och besökande. Närheten till allt och den vackra miljön, med både hav och levande landsbygd, i kombination med en växande centrumhandel och satsningar på turism- och fritidsanläggningar skapar goda förutsättningar som vi tar vara på.

Vår huvuduppgift är att stärka Kristianstads attraktivitet, skapa utveckling och bidra till tillväxt. Kristianstad ska inte gå obemärkt förbi. Ingen ska missa Kristianstad som ett vackert och varierat turistmål, fördelarna med att bo här eller att det här kan vara den rätta platsen för en investering. Arbetet förs lokalt, regionalt och på nationell nivå. Och tillsammans med dig. Vi är beroende av varandra. Med samlade insatser ökar förutsättningarna för såväl kommunen som helhet som för den enskilda individen.

Här är några exempel på vad vi tillsammans kan göra inom olika områden:

  • Är med vid arbetsmarknadsdagar för att presentera näringslivet, och sprida information om Kristianstad och lediga tjänster.
  • Ordnar aktiviteter för nyinflyttade, allt ifrån hockey till korvgrillning och stadsvandring, och servar med evenemangskalender.
  • Paketerar erbjudanden till besökare och servar dem med information, både via sociala medier och med fysiska möten i turistbyrån. Bygger oskarshamn.com till en portal för all information en besökare kan tänkas behöva.
  • Utvecklar stadens handel genom att jobba med nyetableringaroch föra samman olika parter med varandra, samordnar kampanjer och skapar fleroch bättre evenemang.

Attraktiva Kristianstad jobbar med lust och entusiasm, men lika mycket med att inhämta hårda fakta om befolkningsutveckling, företagande, kompetensbehov med mera för att kunna göra analyser och ha rätt fokus. När förutsättningarna förändras vet vi om det.

Vill du bli medlem i gruppen kan du anmäla dig så är du med och bidrar till ett attraktivare Kristianstad för alla.

Läs mer om tanken med bloggen via menyn.

Glatt bloggande!